Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.

Instalace LAMP a phpMyadmin pro Linux-Ubuntu 20.04xx

Instalace LAMP a phpMyadmin pro Linux-Ubuntu 20.04xx
Přináším návod na instalaci zásobníku LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) pro Ubuntu 20.04 a vyší verzi, včetně ostatních linuxových operačních systémů. Součástí návodu je také instalace serveru phpMyadmin, nutného pro správu databází na webu.

Tento návod přinášíme na žádost člena našeho webu Kisela. Nutné podmínky pro instalaci: Počítejte s tím, že budete instalovat LAMP na localhost svého domácího počítače (PC). Počítejte rovněž s tím, že byste měli pracovat na tomto server Ubuntu 20.04 s účtem "sudo" a tedy bez oprávnění root a základní brány firewallu.
Nutná bezpečnostní varování Protože pracujeme s aplikací PHP (hostování webových stránek), která může být napadena útokem, nikdy nespouštějte aplikaci phpMyAdmin na vzdálených systémech přes jednoduché připojení HTTP!
Pro "woknaře" podotýkám, že v systému Windows 10/11, je nejjednoduší použití produkty třetích stran, které obsahují phpMyAdmin společně s databází a webovým serverem, nejlépe XAMPP. Pro něj je na Síti k dispozici instalační balíček, který obsahuje také Apache, PHP a MySQL. Balíček XAMPP stáhněte z oficiálního webu http://www.xampp.org/. Další možnost mají "woknaři" stáhnutím Windows 10 WSL Ubuntu (tato distribuce bude zcela integrována do Windows) a přes ni lze rovněž nastavit Apache, MySQL, PHP a phpMyAdmin ( LAMP stack). A nyní už vzhůru na instalace pro Linux-Ubuntu!

********************************************************

INSTALACE APACHE


1/Nainstalujte Apache pomocí správce balíčků Ubuntu apt v Terminálu zadejte:

sudo su
sudo apt update 
sudo apt install apache2 
Jestliže sudo používáte poprvé, budete vyzváni k zadání hesla uživatele, abyste potvrdili, že máte správná oprávnění ke správě systémových balíčků apt. Budete také vyzváni k potvrzení instalace Apache stisknutím Y, poté ENTER.

2/ Dále je nutná konfigurace (nastavení) brány firewallu, aby jste zajistili přístup k vaší webové stránce na localhostu. V instalaci shora již byl automaticky nakonfigurován firewall UFW, který řídí vstup k vašemu serveru Apache2. V praxi to chodí tak, že během horní instalace se Apache již automatický zaregistroval na UFW a poskytne tedy několik profilů aplikace, které můžete jako uživatel použít k povolení nebo zakázání přístupu k Apache prostřednictvím brány firewall. Nejprve se tedy podíváme na seznam ufw profilů na našem PC. Do Terminálu zadejte:
 sudo ufw app list

Na obrázku vidíme všechny "dostupné aplikace. V Ubuntu 20.04 a nižší verzi může ovšem scházet SSH. Jde o velmi rychlý, bezpečný i jeden z nejsnadnějších způsobů, jak získat kontrolu nad vzdáleným počítačem s právy správce nebo bez nich. Umožňuje vzdálené připojení a spravu vašeho server nebo plochy pomocí systému Windows, macOS, Linux, FreeBSD, Android, ale také Linux Ubuntu a dalších. My se zde zabýváme instalacemi pro Ubuntu 20.04 LTS, takže bez váhání můžeme dát do provozu zabezpečené a šifrované síťové připojení SSH (Secure Shell Service). Postupujte v instalaci následovně:
sudo apt-get install openssh-server

Příkaz potvrďte pomocí vašeho hesla uživatele a pak zadejte Yes (Y). V tomto okamžiku je SSH na vašem serveru Apache2 aktivováno. Pvěříme to příkazem:
sudo service ssh status3/ Takže kromě SSH máme teď na seznam aplikací na našem PC profil Apache, který nám zajistí vstup na port 80 (normální, nešifrovaný webový provoz). Měli byste vidět také profil Apache Full, jenž otevírá nejen port 80, ale také port 443, určený pro šifrovaný provoz TLS/SSL, ten však zatím nebudeme používat. Já jsem použil nejjednodušší profil Apache (tedy na portu 80), což doporučuji. Ten umožní dosud shora nakonfigurovaný provoz, tedy určitě bezproblémový provoz. Ještě dodám, že UFW firewall, zkratka: U complicated F obrana W všechno. Ten umožňuje práva Netfilter firewall, který je koncipován tak, aby bylo snadné použití. Výhoda UFW je v tom, že akceptuje výchozí nastavení ve všech verzích Ubuntu. Proto pro tento účel zadejte v Terminálu:
sudo ufw allow 'Apache'


4/ Nyní jsme již v závěru instalace Apache na Ubuntu 20.04 Apache (totéž platí pro ostatní OS), takže tento webový server pro localhost by již měl být funkční. Takže si ověříme, zda je tato služba spuštěna, Do T zadejte příkaz:
$ sudo systemctl status apache2
Po zadání tohoto kódu byste měli dostat výstup. Zelené označení signalizuje, že jdete správnou cestou. Apache2 máte zapnuté. Tedy gratulujeme! Služba Apache je v provozu !!: Zbýva teď ověřit, zda je vše správně, a to tak, že do URL řádku vašeho browseru/prohlížeče napišete: http://localhost, nebo http://127.0.0.1 Následně se vám musí zobrazit výchozí webová stránka Ubuntu 20.04 Apache, která je určena pro informační a testovací účely: *****************************************************

INSTALACE MYSQL


1/ Dále je nutné nainstalovat databázový systém MySQL, abyste mohli ukládat a spravovat data pro svůj web. MySQL je světově osvědčený systém pro správu databází používaný v prostředí PHP. I zde použijeme v Terminálu (CTRL+T) příkaz "apt"
sudo apt install mysql-server 
Vše po instalaci potom potvrdíte zadáním Y a ENTER. 2/ 6/ Konfigurace MySQL, velmi důležitá část mastavení Pro naši novou instalaci MySQL musíme bezpodmínečně nastavit bezpečnostní skript DBMS. Zde nastavíme heslo pro přihlášení root (základního uživatele, tedy vás, jako majitele webu) a po případě další vašěe uživatelé. Tudíž vložte do T (terminálu) kód bezpečnostní ho skriptu pomocí sudo. POZOR, důležitá informace - ve výchozím nastavení je heslo uživatele root MySQL prázdné! 3/ Avšak není příliš chytré používat prázdné heslo pro účet správce databáze, také na localhostu je to nebezpečné. Proto v každém případě server MySQL je dobré a chytré zabezpečit spuštěním následujícím kódem:
sudo mysql_secure_installation
4/ Shora uvedený kód se nás bude ptát na řadu zabezpeřovacích podmínek: Čtěte pozorně tyto pokyny: Po otevření skriptu se objeví otázka jestli chcete nastavit součást „Ověření hesla“, nebo ne. Tato součást umožňuje uživatelům konfigurovat silné heslo pro pověření databáze. Pokud je povoleno, automaticky zkontroluje sílu hesla a vynutí, aby uživatelé nastavili pouze ta dostatečně zabezpečená hesla. Pro vaše pověření otevírat databázi MySQL musíte použít silné a jedinečné heslo. Zdůrazňuji, že musí toto heslo mít nejméně 8 znaků a nutnou podmínkou je, že znaky musí obsahovat také nejméně dva alfanumerické znaky!!! 5/ Ten z vás, kdo nechce nastavovat své heslo, jeho sílu a další možnosti, tedy se nezatěžovat dalším složitějším nastavováním v této části, stiskne jinou libovolnou klávesu! Tím pádem další toto nastavování nepovolí. My však budeme chtít využít nastavení s heslem. V tom případě se musíme držet nastavením tzv. výzev: A/ První výzva - ověření, a tedy vytvoření hesla. (Stiskněte y | Y pro Ano).- B/ Druhá výzva se zeptá, zda chcete nastavit Validate Password Plugin, kterým lze otestovat sílu hesla nových uživatelů MySQL, než je považujete za platné. (Stiskněte y | Y pro Ano). C/ V třetí výzvě se vás systém zeptá na sílu zadavaného hesla. Zadejte nejsilnější úroveň zásad - zadáním č. 2- to pak bude vyžadovat, aby hesla mělo minimálně osm znaků a obsahovala kombinaci velkých, malých písmen, čísel a také nejméně dvou speciálních znaků. D/ Na otázku zakázat vzdálené přihlášení rootem? (Stiskněte y | Y pro Ano). E/ Na otázku odebrat anonymní uživatele? (Stiskněte y | Y pro Ano). To znamená, že root bude povolen pouze k připojení z 'localhost'. Nikdo tak nemůže uhodnout vaše heslo root ze sítě. (Stiskněte y | Y pro Ano). E/ Na otázku odebrat testovací databázi a přístup k ní? (Stiskněte y | Y pro Ano). G/ Na otázku opětovné načtení tabulek oprávnění, které zajistí, že se všechny změny projeví okamžitě. (Stiskněte y | Y pro Ano). Úspěch. Hhotovo! POZNÁMKA: Stisknutím klávesnice "Y" a poté ENTER přijmeme shora nastavené výchozí hodnoty pro všechny následující otázky. Tím odstraníte některé anonymní uživatele a testovací databázi, deaktivujete vzdálená přihlášení root a načtete tato nová pravidla, aby MySQL okamžitě respektoval provedené změny. Po tomto uložení a uzavření skriptu bude vaše instalace MySQL zabezpečena. Nyní bychom měli přejít k vytvoření vyhrazeného uživatele databáze pomocí klienta MySQL. 6/ Až nyní přejdeme k vytvoření jedinečného uživatele MySQL (uživatelského účtu roota a jemu předáme jedinečná oprávnění. Root (tedy vlastníka webu, hlavního administratora) bude mít plná oprávnění nad serverem MySQL, což znamená, že má úplnou kontrolu nad každou databází, tabulkou a uživatelem (registrovaným hostem). Vyžádama si náš přístup do mysql:
sudo mysql 
Takhle jsme se tedy dostali k serveru MySQL jako uživatel root administrativní databáze. Objevil se tento výstup na Terminálu: 7/ Určitě budete chtít využít databázi MySQLs aplikací PHP pro populární phpMyAdmin, který podporuje vytváření www stránek. V tomto případě se root i další uživatel může autentizovat pomocí staršího, i když stále zabezpečeného mysql_native_passwordpluginu. A to tímto příkazem v Terminálu:
CREATE USER 'Vaše uživatel. jméno'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'Vaše heslo'; 
POZNÁNKA: Samozřejmě použijete vaše uživatel. jméno a heslo, které jste zadávali shora při vytvoření mySQL. 8/ Na závěr je třeba spustit FLUSH PRIVILEGES kód příkazu. Dojde k uvolnění celé paměťp, kterou server uložil do mezipaměti v důsledku předchozích realizovaných výzev CREATE USER a rovněž případných GRANTpříkazů, které zde však pro jednoduchost neuvádím. V T uložte a potrďte.
FLUSH PRIVILEGES; 
Klienta MySQL ukončete v otevřeném Terminálu napsáním:
exit 
9/ Abychom měli jistotu, že všechno v instalaci MySQL je OK, provedeme její testování - kontrolu. V každém případě by se tato aplikace měla spustit automaticky. Měli bychom pak vidět následující výstup. Zelená barva značení ukazuje, že je služba funkční. Výborně!!Ověříme to kódem v T:
systemctl status mysql.service 
10/ V případě, že MySQL vám nenastartuje, otevřete jej příkazem v T:
sudo systemctl start mysql
11/ Ještě doporučuji druhou kontrolu-test. Připojit se k databázi pomocí mysqladmin nástroje, Slouží pro spouštění administrativních příkazů. Napříkl v následující ukázce se připojujete jako uživatel MySQL s názvem Kvido ( ), vyzvat k zadání hesla ( ) a vrátit verzi. Takže po zobrazení výzvy zadejte samozřejmě heslo:-u, které jste určili při instalaci mySQL v prvotním nastavení..
sudo mysqladmin -p -u Kvido version 
Objeví se vám podobný výstup jako v naší ukázce, tedy kontrola verze a hesla: Ukázka druhé kontroly-testu verze a hesla Tento zápis říká, že To znamená, že MySQL je plně funkční. Gratuluji! 12/ V této fázi instalace nezapomeňte na nastavení DirectoryIndexo Apache! Toto systémové nastavení totiž upřednostňuje zkráceně řečeno otevírání na webu základního souboru "index.html" (uložení zpráv pro návštěvníky při údržbě apod.). Ny však pro drtivou většinu otevírání webů pracujeme se základním souborem "index.php". Musíme proto nutně přikročit k úpravě. Z tohoto důvodu provedeme v základním adresáři disku "C" /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf soubor změnu pořadí, ve kterém je index.php soubor uveden v rámci DirectoryIndexsměrnice: V terminálu otevřeme:
sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
Takže v tomto otevřeném souboru "dir.conf" (pomocí editeru gedit nebo nano) editujeme/změníme pořadí souborů podle následujicího vzoru: 13/ V našem editoru poté změny uložíme a soubor zavřeme/ukončíme. Následně Apache2 znovu načteme dalším kódem, aby se změny projevily:
sudo systemctl reload apache2 
****************************************************

Instalace PHP


Takže nyní již máme dokončenou instalaci Apache2 pro poskytnutí obsahu vašeho webu a dále MySQL pro ukládání a správu vašich dat. Nyní půjdeme na instalaci PHP, a to pro nastavení, která zpracuje kód tak, aby zobrazoval dynamický obsah konečnému uživateli. Mimo php budeme ale muset doinstalovat také php-mysqlmodul PHP. Ten je rovněž důležitý protože nám poskytuje spolupráci s databázemi, založenými na MySQL. To znamená, že je bezpodmínečně nutné libapache2-mod-php povolit pro komunikaci s Apache, aby došlo ke zpracování souborů PHP. Nainstalujeme proto základní balíčky PHP, který se automaticky postará také o nainstalování všech potřebných závislosti. 1/ Pro instalaci php 7.4 Ubuntu 20.04 spustíme v Terminálu:

sudo apt update
sudo apt install php7.4
sudo apt install php7.4-common php7.4-mysql php7.4-xml php7.4-xmlrpc php7.4-curl php7.4-gd php7.4-imagick php7.4-cli php7.4-dev php7.4-imap php7.4-mbstring php7.4-opcache php7.4-soap php7.4-zip php7.4-intl -y
2/ Pro install php 7.3 Ubuntu

sudo apt install php7.3-cli php7.3-fpm php7.3-json php7.3-pdo php7.3-mysql php7.3-zip php7.3-gd php7.3-mbstring php7.3-curl php7.3-xml php7.3-bcmath php7.3-json
3/ Pro nstalaci php 7.1 Ubuntu 18.04

sudo apt install php7.1 php7.1-common php7.1-opcache php7.1-mcrypt php7.1-cli php7.1-gd php7.1-curl php7.1-mysql
4/ Pro instalaci starších verzí php 7.4 Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install php php-cli php-fpm php-json php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath
5/ Pro nejstarší Ubuntu spustíme v Terminálu: sudo apt install php7.3-cli php7.3-fpm php7.3-json php7.3-pdo php7.3-mysql php7.3-zip php7.3-gd php7.3-mbstring php7.3-curl php7.3-xml php7.3-bcmath php7.3-json
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql 
9/ Poté zjistíme naši verzi PHP tímto příkazem v Terminálu:
php -v 
9b/ Tímto máme balíček LAMP nainstalovan a funkční, avšak pro správný chod i kontrolu nastavení pomocí skriptu PHP, je ještě nutné vytžvořit virtuálního hostitele Apache. Bude to ve vašem localhostu doména your_domain , kterou pojmenujte vlastním názvem domény (pro tento návod zvolíme doménu nekecamwebcz). Jak dále uvidíte, obsahuje soubory a složky, které poslouží pro tvorbu vašeho webu na localhostu. Apache v Ubuntu 18.04 a 20.04 mají ve výchozím nastavení povolen jeden blok serveru pro dokumenty na adresářové cestě /var/www/html. Kromě této úpravy je výhodne realizovat také další úpravu (zejména, když použijeme více webů na localhostu). I když to funguje dobře pro jeden web, může to být nepraktické, pokud hostujete více webů. Místo výchozího nastavení použijeme: /var/www/your_domain. Bude se nám zobrazovat, v tom případě, když Apache nenajde jiný web. Vaši doménu vytvoříte následovně. V T zadejte příkaz kódu:
sudo mkdir /var/www/your_domain 
Pro tento tento návod a další používáme doménu "nekecamwebcz":
sudo mkdir /var/www/nekecamwebcz 
9c/ Následně určíme vlastnictví adresáře s $USER s proměnnou, která bude odkazovat na vašeho uživatele systému:
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/nekecamwebcz 
9d/ Nyní musíme jít do konfiguračního souboru sites-available adresáři Apache cestou preferovaného editoru příkazového řádku. Pro editaci použijeme např. gedit:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nekecamwebcz.conf 
9e/ Takže jsme tímto vyrobili prázdný soubor. Vložíme proto do něj potřebný zápis konfiguraci: /etc/apache2/sites-available/nekecamwebcz.conf. 10/ Tudíž teď otevřete nový konfigurační soubor v sites-availableadresáři Apache cestou editoru příkazového řádku. Použijeme k otevření souboru a jeho editaci např.: gedit:
sudo gedit /etc/apache2/sites-available/nekecamwebcz.conf 
Načež do nového, prázdného souboru Vložte následující konfiguraci jednoduchých příkazů: /etc/apache2/sites-available/nekecamwebcz.conf POZOR: POZOR! Znovu upozorňuji, že název domény je i nadále nahrazen pracovním názvem "nekecamwebcz" zdejšího serveru nekecamweb.cz.

 ServerName nekecamwebcz
 ServerAlias www.nekecamwebcz
 ServerAdmin webmaster@localhost
 DocumentRoot /var/www/nekecamwebcz

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
Uložte a zavřete! 10/ Nyní si ověříme také funkci PHP. K tomu je třeba vytvořit soubor info.php v kořenové složce dokumentu Apache2. Ve většině distribucí systému Linux založených na Debianu bude kořenová složka dokumentů apache obvykle automaticky vytvořena ve tvaru: /var/www/html/ nebo /var/www/ . V Linux/Ubuntu 20.04 LTS a dalších vyšších verzích, je to /var/www/html /. 12/ Pak i hned zadejte a2ensite pro povolení nového virtuálního hostitele:
sudo a2ensite your_domain 
13/ Následně si ověříme, jestli náš konfigurační soubor neobsahuje syntaktické chyby:
sudo apache2ctl configtest 
14/ Na závěr této části instalace načteme Apache2, provedené změny se okamžitě uloží a projeví:
sudo systemctl reload apache2
Tímto krokem jsme zajistili, že náš nový web je již aktivní, kořenový adresář webu je však prázdný. Přišel čas na test, který nám potvrdí, že virtuální hostitel funguje na této adrese: /var/www/your_domain/index.html edit /var/www/your_domain/index.html Do obsahu v editoru nakopírujeme následující obsah: 15 Nyní, když máte vlastní umístění pro hostování souborů a složek vašeho webu, vytvoříme testovací skript PHP, který potvrdí, že Apache je schopen zpracovat a zpracovat požadavky na soubory PHP. Vytvořte nový soubor s názvem info.php ve vaší vlastní kořenové složce webu:
sudo gedit /var/www/your_domain/info.php 
Tím se otevře prázdný soubor. Přidejte následující text, který je platným kódem PHP, do souboru: /var/www/vaše_doména/info.php 16/ Po otevření textového editoru nakopírujte na prázdnou stránku tento zápis kódu: Samozřejmě soubor poté uložte a zavřete/ukončete stránku. Následně restartujte službu Apache2, aby se změny projevily, a to následovně v Terminálu:
sudo systemctl restart apache2
17/ Po této instalaci doporučuji ještě vylepšit funkčnost PHP doinstalaci dalších modulů PHP. Předtím se podiváme na seznam dostupných modulů PHP:
sudo apt-cache search php- | less
Seznam je zde, sledujte pomocí kláves se šipkami. Pro ukončení zadejte "q", nebo zavřít/ukončit: Samozřejmě, že se můžeme podívat na jednotlivé moduly, třeba "php-gd" V tom případě vložíme do terminálu kód:
sudo apt-cache show php-gd
Samozřejmě také nainstalujeme tento php modul:
sudo apt install php-gd
18/ Otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu URL http: //localhost/info.php. Tato stránka poskytuje podrobné informace o php, jako je verze, API serveru a podrobnosti o všech povolených pluginech php. 19/ V tomto provedení se vám však stránka "info.php" jistě nezobrazí. Zbývá ještě jedna operace. Webový server Apache2 totiž nejprve vyhledá soubor s názvem index.html . My však potřebujeme koncovku "php". Takže je třeba změnit funkci Apache aby v prvé řadě zobrazoval soubory s koncovkou "php". Tuto podmínku splníme tak, že přesuneme index.php na první pozici v souboru dir.conf , viz. následující kód:
sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
Takhle musí vypadat kód pro dir.conf. Upravte! Nyní, doufám, se vám již zobrazí tato testovací stránka "info.php". Do URL řádku ve vašem prohlížeči napište: http://localhost/info.php

--------------------------------------------------------

Instalace phpMyadmin


PhpMyAdmin, vytvořený v programovacím jazyce PHP, je bezplatný (open source) nástroj, který poskytuje front-end webové rozhraní pro MySQL nebo MariaDB. Umožňuje uživatelům přihlásit se a snadno provádět úkoly správy databáze, jako je správa databází, uživatelé a oprávnění.

1/ V této instalaci předpokládáme, že již máte předem nainstalované všechny nástroje LAMP, jak je uvedeno shota tohoto textu. Další jedinou podmínkou je, že pracujete ve vašem Terminálu (CTRL+T) s příkazem "sudo".

2/Balíček pro aplikaci phpMyAdmin je k dispozici v repozitáři všech novějších instalacích Linux, tedy i v Ubuntu 18.04., 20.04xx, proto jej přes správce balíčků APT nainstalujte jednoduše nově pro Ubuntu 20.04 i Windows pomocí dvou příkazů, které jsou odděleny &&. První příkaz aktualizace se postará o to, že získáte nejnovější verzi a závislosti pro phpMyAdmin, včetně nejnovějších rozšíření pro funkčnost a výkonu phpmyadmin. Do terminálu zadejte příkaz:
sudo apt update && sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl
Po výzvě k pokračování stiskněte y a ENTER.

3/ Nyní se vám otevřou v příkazovém řádku příkazy: a/ Zde vyberte server, kterému dávate přednost. Shora jste již instalovali server Apache, tudíž aktivujte klávesu TAB. Červený výběr přesuňte na možnost 'Apache' . Tedy klikněte na "Tab", "OK" zčervena a klikněte na ENTER: b/ Dále využijeme nastavení konfigurace pomocí jednoduššího nastavení dbconfig-common. Tím páden zvolte možnost „ Ano “, takže dojde k nastavení balíčku phpMyAdmin přes dbconfig-common. Tedy opět klikněte na "Tab", "OK" zčervena a klikněte na ENTER: c/ Na závěr vložíme velmi důležité heslo (dvakrát stejné za sebou) pro phpMyAdmin:
V závěru této části instalace povolíme mbstring rozšíření PHP a musíme také restartovat Apache.
sudo phpenmod mbstring

sudo service apache2 reload

V tomto okamžiku byste již něli mít umožněn přístup k webovému rozhraní phpMyAdmin. To znamená, že můžete do URL vašeho webu napsat název vaší domény svého serveru nebo veřejnou IP adresu a za ní /phpmyadmin, třeba takhle: http://vašedoména.xxx/phpmyadmin nebo http://localhost/phpmyadmin.
POZOR! V případě, že nemáte ještě doménové jméno, nebo neznáte IP adresu, můžete to zjistit příkazem v Terminálu:
ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's//.*$//'


4/ Po ukončení této instalace bude nová databáze s názvem phpMyAdmin vytvořena s uživatelským jménem phpMyAdmin .

5/ Dále budeme ověřovat, zda instalace phpmyadmin dopadla korektně a je v provozu. Do T napište:
sudo mysql -u root -p


6/ Nyní zajímavá pasáž, jak vytvoříme vlastní databází v phpMyadmin pro uložení dat vaši webové stránky. Tím zároveň zkontrolujeme, že naše databáze opravdu funguje. Jdeme na věc! Takže nyní si vyrobíme svoji databázi a nakonfigurujeme uživatele MySQL, kterému jsme při vytvoření MYSQL (shora) dali své uživatelské jméno a heslo. To nám umožní následně přístup do naší databáze. Knihovna MySQL mysqlnd podporuje v současné době základní metodu ověřování MySQL 8. mysql_native_password. Takže založíme databázi s názvem example_database (zde v našem případě použijeme phpfnekecam) a uživatele s názvem example_user (zde Kvido_user). Čtenáři, samozřejmě můžete použit své hodnoty.

7/ Připojte se konzole MySQL pomocí svého účtu root :
sudo mysql 

Takhle vypadá zapisovatelné prostředí MySQL, do něhož ukládáme potřební zápisy, a tedy pracujeme s databázi a tabulkami. Práci ukončujeme jednoduchým zápisem "exit".

8/ Nyní ve stále otevřené konzole vytvořite vlastní, první databázi, a to vložením jejího názvu. Tudíž musíte zůstat nadále v otevřené konzole MySQL a v ní zadat příkaz:
CREATE DATABASE example_database; 
Zde pro náš návod to je CREATE DATABASE phpfnekecam; tedy:
CREATE DATABASE phpfnekecam; 


9/ Nyní vložíme nového uživatele, kterému povolíme úplná oprávnění k právě vytvořené nové databázi. Nový užicatel bude mít jméno stejné jako v předchozím zadání tedy example_user, zde pro náš příklad to je Kvido_user. Pro heslo tohoto uživatele nastavíme pochopitelně password, který si sami určíme. Zadejte do T tento příkaz a vložýte potřebné vlastní hodnoty:
CREATE USER 'example_user'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; 


10/ A zbývá nám teďko poslední věc - povolit uživateli Kvido oprávnění k jeho databázi. Tím pádem k shora uvedene databázi "phpfnekecam" pro tento příklad uvedeme user Kvido. Zápis bude vypadat pro příklad zde takto:
GRANT ALL ON phpfnekecam.* TO 'Kvetos'@'%'; 
Pracovně pro vás ostatní takto, takže si přidáte své hodnoty:
GRANT ALL ON example_database.* TO 'example_user'@'%'; 
Tento zápis/postup umožňuje uživateli example_user plné, totální oprávnění přístupu do databázíe example_database. Zároveň, (pozor!) zabráníte uživateli zakládat další databáze, či vytvářet a upravovat jiné databázíe na vašem serveru.

11/ Nakonec uzavřete prostředí MySQL pomocí příkazu:
exit 


12/ Potom doporučuji se u phpmyadin přesvědčit, zda jeho instalace proběhla úspěšně. Provedeme to příkazem v T, který zjistí, jestli najde přídružný konfigurační soubor:
file /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
Jak opět vidíte na obrázku, záznam vstupu nám sděluje úplnou cestu ke konfiguračnímu souboru a symbolický odkaz, na který směruje. Tzn., můžete si tento soubor zobrazit v textovém editoru a podívat se, jaké konfigurační příkazy zobrazuje, prostě s čím konfigurace pracuje. Pronahlédnutí do konfigurace si zobrazte soubor:
sudo gedit etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf/phpmyadmin.conf


13/ Pro jistotu teď zkontrolujeme, jestli jsme přidělili novému uživatel správná oprávnění. Zase se přihlásíme do konzoly MySQL, a to nyní nově prostřednictvím našeho pověření uživatele:
mysql -u example_user -p 
Určitě jste si povšimli příznaku "-p" jenž tu figuruje, abychom zadali heslo pro shora vytvořeného uživatele example_user. Jestliže jste stále v T a v otevřené konzole MySQL napište v ní příkazt:
SHOW DATABASES; 
Získáte následující výstup:
Jak vidíte na obrázku náše deatabáze pro tento příklad "phpfusion" je v tabulkovém seznamu na 2. místě (viz. červené značení).

14/ Takže nastává čas, abychom ověřili správnost instalace přístupem k rozhraní phpMyAdmin. Ve vašem prohlížeči zadejte do URL adresu: http://localhost/phpmyadmin/index.php . Měla by se vám zobrazit úvodní stránka "Přihlášení" do vaší databáze:
15/ Pro přihlášení a otevření vlastní databáze zadejte "Uživatel: root", a "Heslo (které jste stanovili v instalaci MySQL". My jsme zde zadali uživatelské jméno "Kvetos". Otevře se vám vaše databáze (zde vidíte databázi phpfnekecam). Je prázdná, protože musíte přidat tabulky databáze (většinou pomocí klienta FTP, ale to už není cílem tohoto článku, tedy návod někdy příště...

Jak vidíte na obrázku v našem případě se zobrazuje vytvořený server pro databázi "phpfnekecam". Ještě dodávám, že do URL můžete napsat také jen "http://localhost/phpmyadmin/index.php", případně "http://127.0.0.1/phpmyadmin/index.php", nebo jen "http://127.0.0.1/phpmyadmin/".

To je tedy o instalaci LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) a phpMyadmin všechno! A nyní již můžete na localhost instalovat, třeba CMS aplikaci redakčního systému PHP-fusion:
Hodně zdaru! Komu z této instalace něco nefunguje, pište dotazy zde do diskuze. Připravil: Vícha Květoslav (Kvido) Zdroje: https://www.phpmyadmin.net/downloads/ https://upcloud.com/community/tutorials/installing-lamp-stack-ubuntu/

Galerie novinek

Image #31
Kvido 18-04-2021 09:24 1,998 0 komentářů

0 komentářů

Napsat komentář

G
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.