Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.

XAMPP od nejasností k funkčnímu provozu

XAMPP od nejasností k funkčnímu provozu
Přiznávám, že nejvíce práce mně dala ze všech aplikací instalace a provoz XAMPP pro Ubuntu. Tento návod doplňuje vhodně oficiální instalaci a konfiguraci pro nejnovější Ubuntu 22.04 LTS Jammy Linux.

Text je v editaci!!! Uvítám každý návrh postupu. Konzultoval jsem jsem také s adminy ubuntu.cz

Co je vlastně aplikace XAMMP?Jde o bezplatnou kolekci softwaru XAMPP, která má předkonfigurované webové servery založené na Apache. Má open-source balíček databáze MYSQL a také MariaDB a včetně skriptovací jazyky PHP a Perl spojené v jedné instalační rutině. Řečeno stručně. Uživatel již nemusí pracně skládat a instalovat XAMPP (Apache, MariaDB-MYSQL, PHP).

XAMPP zavedl tuto aplikace jako vývojový nástroj, který umožňuje návrhářům a programátorům webu otestovat práci počítačích bez přístupu k internetu. 
Bohužel nejen pro vývojáře, ale také laiky má příliš zhuštěný popis a návod: http://localhost/dashboard/

Nejnovější aplikaci XAMPP (momentálně 6.1...) stáhněte zde: https://www.apachefriends.org/download.htmlPostup instalace XAMPP for Linux/UbuntuVšechny soubory, které stahujeme z internetu pomocí prohlížeče v systémech Linux, směrují do Downloads/Stahování).1/ Tudíž se přepneme v příkazové řádek Terminálu CTRL+ALT+T:
uzivatel@server:~$ cd Stažené
~/Stažené$ 


2/ Umožnit cestu udělení práv k instalaci staženého balíčku souborů v Downloads:

Stažené$ chmod 755 xampp-linux-x64-8.1.6-0-installer.run


3/ Nastartujeme vlastní instalaci XAMPP 8.1.6-0-installer.run

sudo ./xampp-linux-x64-8.1.6-0-installer.run 


4/ Po spuštění shora uvedeného příkazu se objeví startovací okno aplikace Bitnami. Postupujte standarně, jako při každé instalaci.

5/ Po ukončení instalace, nejlépe zadat příkaz "exit", takže se zavře okno Terminálu Linux/Ubuntu. Opět otev řete Terminál a zadejte příkaz:$ sudo /opt/lampp/./manager-linux-x64.run
[sudo] password for kvetoslav:


Objeví se vám okno aplikace XAMP 8.1.6-0-:Okno aplixace XAMPP musí mít všechna nastavení označena zelenou kuličkou. To znamená, že ihned můžete zkusit, zda XAMPP funguje. Do URL řádku Vašeho prohlížeče zadejte "localhost", měla by se vám zobrazit oficiální stránka XAMPP "http://localhost/dashboard/". To znamená, že připojeni LOCALHOST FUNGUJE!!!

*********
POZNÁMKA
Na této úvodní, testovací stránce nalezte popis a různé rady, jak je nutné dále provést konfiguraci XAMPP. Návod je poměrně chaozní, i když má velké množství informaci. Pro jednoduchost návodu, učeného především začínajícím programátorům, budu proto postupovat chronologicky, co úspěšná konfigurace a provoz XAMPPu potřebuje.

*********

V této fázi otecření aplikace XAMPP a úvodní stránky v localhost není ovšem žádným úspěchem, protože po uzavření nejen stránky, ale i počítače aplikace XAMPP, která byla nainstalována zmizí. Zůstává ovšem na počítačí a opět ji můžete spustit přes Terminál:

$ sudo /opt/lampp/./manager-linux-x64.run
[sudo] password for uživatel:


To je samozřejmě nevýhodné a nevede k celkovému zprovoznění XAMPP na PC. Musím proto přistoupit k dalšímu nastavení, a to je vytvoření zástupce XAMPP na ploše PC:

Vytvoření zástupce XAMPP.desktop na ploše


1/ Nejprve se to zkusíme z Terminálu (kdo používá českou verzi samozřejmě nahradí Desktop za Plocha). Používám editor nano, můžete použit také gedit nebo vim.

uzivatel@uzivatel:~$ cd Plocha

uzivatel@uzivatel:~/Plocha$ nano XAMPP.desktop


2/ Otevře se editor nano. Do prázdného souboru "XAMPP.desktop" nakopirujte následující zápis. Uložte v editoru nano CTRL+O, Enter, CTRL+X.

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=XAMPP
Exec=sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run
Icon=/opt/lampp/htdocs/favicon.ico
Terminal=false
StartupNotify=false


3/ Nyní se můžete podívat, jak vypadá výsledek uloženého zápisu v prohlížeči souborů. Otevřete si ve vašem PC menu "Další umístění", pak "Počítač/home/uzivatel/Plocha/". Takže ve složce plocha musíte vidět soubor XAMPP.desktop.


4/ Přesvědčit se můžete, zda soubor XAMPP.desktop existuje:

uzivatel@uzivatel:~/Plocha$ l
XAMPP.desktop
uzivatel@uzivatel:~/Plocha$ 

Podívejte se rovněž na vaši Plochu, musí tam být ikona XAMPP.desktop
Kliknětě na ikonu pravým tlačítem a v kontextovém menu vyberte "Povolit spuštění". Proces spuštění z Plochy však ještě není zcela aktivován. Pokud kliknete na ikonu na ploše, aplikace XAMPP se ještě neotevře. Proto pokračujeme dál...

5/ Následně musím otevřít soubor sudoers našeho zástupci XAMPP.desktop. Měl by se otevřít v Terminálu na cestě /etc/sudoers.

Otevřete cestou:
uzivatel@uzivatel:~$ sudo su
[sudo] heslo pro kvetoslav: 
root@uzivatel:/home/uzivatel# cd /etc/
root@uzivatel:/etc# nano sudoers


Otevře se vám soubor sudoers. Na konec souboru vložte následující zápis. Samozřejmě místo "uzivatel" doplňte své jméno uživatele, které máte pro otevření Ubuntu. Takže, chcete-li povolit konkrétnímu uživateli v sudoeru spouštět aplikaci bez hesla, použijte můj zápis:

#Zástupce /etc/sudoers pro XAMPP.desktop
kvetoslav ALL = (root) NOPASSWD: /opt/lampp/manager-linux-x64.run


Pro vás ted platí zápis:

#Zástupce /etc/sudoers pro XAMPP.desktop
uzivatel ALL = (root) NOPASSWD: /opt/lampp/manager-linux-x64.run6/ Po této operaci by se vám měla objevit na Ploše ikona zástupce XAMPP.desktop. Aby zástupce otevřel aplikaci XAMPP, klikněte pravým tlačítkem na ikonu, zobrazí se kontextová nabídka. V ní klikněte na "Vlastnosti" a zatrhněte "Spustit jako program". Nyní otevřete z ikony po dvojím kliknutí kompletní aplikaci XAMMP! Tedy panel XAMPP 8.1.6-0. Souběžně v nabídce DASH (většinou vlevo) se objeví ikona "package". Pokud aplikaci zastavíte/zrušite, ikona XAMPP na ploše zůstává! Takto jsem se konečně dostal ke správné funkci zástupce XAMPP a můžete tudíž s ní pracovat. Rovněž po vypnutí/zapnutí PC ikona XAMPP na ploše (většinou v pravém dolním rohu obrazovky) zůstává trvale. HOTOVO!!!
Ikona (package) pro práci s XAMPP se automaticky uloží do levého pásu DASH.
Okno/panel XAMPP, který potřebujeme aktivovat, než začneme pracovat s webem na localhostu.6/ Že aplikace XAMPP nám funguje, se můžeme přesvědčit zadáním "localhost" a následně "localhost/phpmyadmin" do URL řádku našeho prohlížeče. Výsledek musí být následující:

Jak vytvořit web server1/ XAMPP má pro zápis do kořenového adresáře dokumentů v localhostu kořenový adresář stránek webu na cestě:

/opt/lampp/htdocs


Umožňuje tudíž zápis pouze uživateli root. Výhodné je poskytnout jednomu, případně více uživatelským účtům oprávnění k zápisu do kořenového adresáře dokumentů.

2/ Nejdříve musíme být přihlášeni jako root. To provedeme v Terminálu (T) následovně:


uzivatel@uzivatel:~$ sudo su
[sudo] password for uzivatel: 
root@uzivatel:/home/uzivatel# 


3/ Nyní přistoupíme k založení naší skupiny pod názvem "xamppusers" . To znamená, že této skupině povolíme její uživatelský účt, aby mohla pohodlně otevírat (čtení/zápis) do kořenového adresáře webového serveru. Provedeme to v T zápisem:

groupadd xamppusers


4/ Nyní vložíme náš vlastní účet (nahraďte v příkladu "uzivatel" ) do nové skupiny. Můžete rovněž přidat více uživatelů.

usermod -a -G xamppusers uzivatel


Proč potřebujeme také virtuální hosting?

1/ Server Apache,který je součástí XAMPP nám umožní provoz více webových stránek na localhostu, tedy našem serveru. Pak l jednotlivým webovýcm stránkám přistupujeme podle konkretního názvu vašeho jiného webu. Jde tudíž o tzv. virtuální hosting, který si vytvoříme sami.

2/ Do T dáme pokyn pro přístup jako root:

sudo su
[sudo] password for uzivatel:


3/ Dále vstoupíme do instalačního adresáře XAMPP:

root@uzivatel:/home/uzivatel# cd /opt/lampp/etc


4/ Nyní otevřemepomocí editoru nano, nebo gedit, případně vim, konfigurační soubor httpd.conf.

 root@uzivatel:/opt/lampp/etc# nano httpd.conf


5/ Po otevření okna tohoto souboru vyhledejte řádek:

# Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

a tento řádek odkomentujte, tak že odstraníte symbol hash (#) na začátku řádku.

6/ Konfigurace postupuje, přejdeme (opět jako root) na:

root@uzivatel:~$ sudo su
[sudo] password for uzivatel: 
root@uzivatel:/home/uzivatel# cd /opt/lampp/etc/extra/
root@uzivatel:/opt/lampp/etc/extra# nano httpd-vhosts.conf


root@kvetoslav:~# sudo su
root@kvetoslav:~# cd /home/kvetoslav
root@kvetoslav:/home/kvetoslav# cd /opt/lampp/etc/extra/
root@kvetoslav:/opt/lampp/etc/extra# nano httpd-vhosts.conf


7/ V tuto chvíli nakopirujte (CTRL+O) a Entert do obsahu souboru httpd-vhost.conf následující obsah. Náš web se bude jmenovat "myweb". Po nakopírování ukončit (CTRL+X).

<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs/"
 ServerName localhost
 </VirtualHost>

 <VirtualHost *:80>
 DocumentRoot "/opt/lampp/myweb/htdocs"
 ServerName myweb.localhost
 </VirtualHost>


8/ Aby se změny projevily v systému, restartujte Apache pomocí ovládacího okna XAMPP.

9/ Aktuálně bystě měli mít váš virtuální web nakonfigurován. Ovšem musíte ještě umístit (namapovat) vlastní doménu webu na místní IP adresu. To uskutečníte následovně:

<code>uzivatel@uzivatel:~$ sudo su
[sudo] password for uzivatel: 
root@uzivatel:/home/uzivatel# cd /etc
root@uzivatel:/etc# nano hosts


kvetoslav@kvetoslav:~$ sudo su
[sudo] password for kvetoslav:
root@kvetoslav:/home/kvetoslav# cd /etc
root@kvetoslav:/etc# nano hosts
a do obsahu souboru hosts nakopírujte následující příkazy:

127.0.0.1   localhost
127.0.1.1   váš_web.localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters


Poznámka

: zde je ukázka namapování mého webu "weblocal.localhost":

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 weblocal.localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters10/ Umístěni "weblocal.localhost" na folder/adresáři (/opt/lampp/htdocs/weblocal) vidíte na následujícím obrázku:11/ Aby se web na localhostu spolehlivě zobrazoval, doporučuji mu udělit práva "755", já jsem to zajistil salším kódem (pro názornost, místo "uzivatel" vidíte nyní opět použité moje uživatelské jméno "kvetoslav". Takhle máme okamžitý přístup na svůj web, tedy také pro instalaci. Zde na weblocal.:

kvetoslav@kvetoslav:~$ sudo su
[sudo] password for kvetoslav:
root@kvetoslav:/home/kvetoslav# chmod -R 775 /opt/lampp/htdocs/weblocal/
root@kvetoslav:/home/kvetoslav#Instalace CMS redakčního systému php-fusion na weblocal. Postup platí pro všechny aplikace.1/ Instalační balíček pro Linux/Ubuntu stáhněte: PHP-fusion 9.20.10

2/ Připravte si předem vytvoření Vaší databáze na serveru MySQL, a to zadáním do URL řádku prohlížeče: "localhost/phpmyadmin. Otevře se vám okno databáze a zde vyhledejte tlačítko "Vytvořit databázi" a zadejte její jméno. V mém případě jsem zadal "weblocal".

3/ Po ukončení vytvořené databáze a ukončeném stažení aplikace PHPFusion běžte na svůj PC do adresáře Downloads nebo Stažené, kde najdete soubor "PHP Fusion 9.20.10.zip". Klikněte pravým tlačítem myší a z kontextového menu zadejte "Dekomprimovat/rozbalit ZDE" nebo "Extract here". Objeví se další okno se složkou PHP Fusion 9.20.10, klikněte na ni 2x a zobrazí se další okno se složkou "files" (viz. obrázky). Klikněte 2x na složku files, která se rozbalí.

Celý obsah složky files tvoří instalaci redakčního systému CMS PHP-Fusion 9.20.10. Tento obsah uložte pomocí některého editoru pro Ubuntu, např. gnome-commander, nebo klienta FTP, do asresáře localhostu: /opt/lampp/htdocs/weblocal, případne /opt/lampp/htdocs/váš_web.

3/ Po dokončení instalace PHPFusion (povede vás jednotlivými kroky), při nichž musíte zadat název vaší databáze, kterou vytvoříte. Moje databáze, jak již bylo řečeno, se jmenuje "weblocal", heslo správce webu vytvořte podle potřeby.

4/ Po úspěšném ukončení instalace aplikace, zadejte do URL adresního řádku prohlížeče:
http://localhost/weblocal, tedy ve vašem případě "vasweb.localhost". Web by se měl otevřít.


Galerie Počítač

Image #96
Kvido 18-08-2022 11:22 2,027 2 komentáře

2 komentáře

Napsat komentář

G
 • Kvido
  Kvido
  Dodatečně, 11.10.2023, byly zapnuty commenty. Děkuji
  Odpovědět - 11-10-2023 09:01:47
  • A
   Chrisrog
   Hello, im noob Usmívající se
   Odpovědět - 26-04-2024 14:30:36