Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.

Dva trvalé pobyty?Ne!

PexaPexa Přidáno před 1 rokemfinance
Dva trvalé pobyty?Ne!

Každý občan České republik (ČR) se může zdržovat na určitém místě. Ovšem s úmyslem zdržovat se na něm trvale pouze na jednom místě! Troufám si říct, že tohle v ČR mnozí lidé nedodržují, úřady jsou na ně krátké!


Co mě k této úvaze přimělo? Od známého jsem se dozvěděl, že půjčil svému bývalému kamarádovi menší částku peněz, a to pouze na slovní příslib. Znal pouze podle občanského průkazu adresu bydliště dotyčného. Když se ten neměl k vrácení vypůjčené částky, vydal se do jeho bydliště. Byl však překvapen a zklamán, když zjistil, že na uvedené adrese bydliště jeho kamarád nebydlí.

To je tedy typický příklad podvodnického jednání! Co má v takovém případě můj známý dělat. Myslím, že nahlásit případ Policii ČR. Začne zřejmě pátrání, ale policie rovněž zjistí, že hledaná osoba se na uvedeném trvalém bydlišti nevyskytuje. A navíc poškozený si měl nejlépe vyžádat doklad o vypůjčení hotovosti. To se nestalo, případ bude zřejmě policií uzavřen.

V této fázi hledání povedeného vykuka, který vlastní občanský průkaz s adresou, na níž nebydlí, se obracím na Ministerstvo vnitra ČR, ministra Rakušana, které poskytuje údajů z evidence obyvatel. Vím, že je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky. Ovšem, domnívám se, že v této evidenci schází kontrolní systém, který by odhalil občana ČR, případně cizince, který má v ČR tzv. dual (dvojí) trvalý pobyt. Tedy, z původního svého trvalého pobytu se neodhlásil, nebydlí tam a pobývá na jiné adrese (u přítelkyně/přítele). V občance tedy má uvedenou neplatnou adresu!

Co potřebujeme ke zřízení trvalého pobytu?

Trvalý pobyt se zřizuje na obecním úřadě obce, kde jej budete mít. Ve městech pak na úřadech jednotlivých městských částí a obvodů.
K tomu je třeba platný občanský průkaz nebo jiný doklad, který byl vydán jako veřejná listina nahrazující občanský průkaz. Nutný je k prokázání své totožnosti na úřadě. Dále je třeba předložit doklad o užívání domu či bytu.

Pokud nájemní smlouvu máte, máte zákonnou možnost si v místě podnájmu nahlásit trvalý pobyt i bez souhlasu majitele nemovitosti. Vlastník nemovitosti výpis z katastru nepředkládá a úředník si jej sám prověří v katastru nemovitostí. Na místě ohlašovny pobytu vyplníte tzv. Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

Kde musím změnu trvalého pobytu nahlásit?

Změnu trvalého pobytu musíme pak navést do všech dokladů, POZOR, v prvé řadě si musíme nechat vystavit nový občanský průkaz. Změnu trvalého pobytu musíme také nahlásit zaměstnavateli a v bankách, ve kterých máme veden účet. Informujte rovněž pojišťovny a jiné smluvní partnery. Například mobilního operátora apod. Třicet dnů máme na ohlášení změny trvalého pobytu na své zdravotní pojišťovně. Podnikatelé a důchodci hlásí změnu na sociálce (ČSSZ). Finanční úřad informovat nemusíte. Živnostenský úřad změnu zaregistruje sám, pozor ale na sídlo podnikání. Pokud se mění i to, musíte jej změnit, a to do 15 dnů.

Foto: Ministerstvo vnitra


Pexa 02-02-2023 06:36 1,797

Politika - související články

0 komentářů

Napsat komentář

G
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.