Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.

Středoevropský trh práce se zotavuje

G
Přidáno před 9 lety
Středoevropský trh práce se zotavuje

Přehled o vývoji mezd Grafton Recruitment CEE Salary Guide 2015: Středoevropský trh práce se zotavuje. Přehledná zpráva, kterou poskytla Personální agentura Grafton Recruitment. S údaji by měli pracovat všude ve veřejné správě.


Přehled o vývoji mezd Grafton Recruitment CEE Salary Guide 2015: Středoevropský trh práce se zotavuje. Přehledná zpráva, kterou poskytla agentura Grafton. S údaji by měli pracovat všude ve veřejné správě.

Přehled o vývoji mezd Grafton Recruitment CEE Salary Guide 2015: Středoevropský trh práce se zotavuje

Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila závěry své studie CEE Salary Guide 2015, která mapuje vývoj mezd v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Výsledný přehled, který srovnává mzdy v klíčových oborech (IT a telekomunikace; Výroba a strojírenství; Stavební průmysl; Bankovnictví a finanční služby; Prodej, obchod a marketing; Lidské zdroje, administrativa a právo; Sdílené podnikové služby), ukazuje na pozitivní trendy a růst, ať už se týká pracovních pozic nebo mzdových ukazatelů. Ve všech čtyřech sledovaných zemích roste odměňování zaměstnanců v klíčových segmentech trhu.1

Hlavním tahounem růstu počtu pracovních pozic je ve střední Evropě pokračující expanze firem působících v oblasti sdílených podnikových služeb. Největší rozmach lze zaznamenat na českém a polském trhu, kde existuje silný nárůst poptávky po odbornících se specializací na finanční služby, jako například po samostatných účetních, a IT profesionálech specializujících se na podporu informačních systémů, síťové technologie, virtualizaci a správu databází. Důraz je přitom kladen na jejich znalost cizích jazyků, které jsou v tomto segmentu klíčové. Pro Slovensko jsou podnikové služby rovněž příznačně a velký zájem je zde hlavně o odborníky na správu aktiv a obchodování na kapitálových trzích. Napříč všemi sledovanými zeměmi je díky oživení průmyslu silná poptávka i po technických specialistech, inženýrských profesích a odbornících se zkušenostmi z řízení projektů. Nedostatek kvalifikovaných odborníků s praxí zlepšuje na trhu pozici i pro čerstvé vysokoškolské absolventy se znalostmi výrobních procesů, technologií, řízení kvality a logistiky. Rostoucí objem zakázek pro výrobní firmy s sebou nese i poptávku po specialistech se středoškolským vzděláním, především pokud jsou dobře jazykově vybaveni.

„Silná poptávka po našich službách v uplynulém roce potvrzuje závěry studie o vývoji mezd ve střední Evropě. Naši odborní konzultanti v tomto regionu loni vedli rozhovory s 62 000 kandidáty. Více než 5 000 z těchto uchazečů jsme zprostředkovali smlouvu na dobu neurčitou, 14 000 na dobu určitou. Výsledky studie CEE Salary Guide jsou založeny na našich podrobných znalostech trhu v zemích střední a východní Evropy, kde agentura Grafton přímo působí,“ vysvětluje Jonathan Hill, výkonný ředitel společnosti Grafton Recruitment v České republice. Další informace o vývoji trhu práce i mezd lze najít v následujících přehledech pro jednotlivé země.

Česká republika

Nábor zaměstnanců v České republice vychází do značné míry ze silného růstu v oblasti stavebnictví – a to zejména ve spojení s investicemi do projektů dopravní infrastruktury. V ČR také existuje silná poptávka po zaměstnancích center sdílených podnikových služeb. Po uchazečích se zde požadují výborné jazykové znalosti, hledají se především kandidáti, kteří ovládají němčinu, holandštinu nebo severské jazyky, a to jak pro centra technické podpory, tak i do center poskytujících účetní služby. V segmentu prodeje a marketingu je největší zájem o specialisty na on-line marketing a marketingové manažery. České firmy mají také zájem o manažery, kteří jsou schopni uvést a etablovat na trhu značku (brand development manager), a to především u rychloobrátkového zboží (FMCG – Fast Moving Consumer Goods), poptávka je také po produktových manažerech pro prodej elektroniky. V sektoru výroby a strojírenství hledají firmy plánovače a odborníky na logistiku, v oblasti bankovnictví a financí existuje poptávka po účetních specialistech. Silný je rovněž zájem o všechny druhy specialistů na lidské zdroje (personalisté, náboráři, generalisté i manažerské pozice). Celkově se mzdy v České republice loni zvýšily o 2 %; jedná se o nejrychlejší růst od roku 2009.

Slovensko

Silnější růst na Slovensku zaznamenává stavebnictví (především výstavba obytných domů i obchodních komplexů) a výroba automobilů. Země také, podobně jako další státy v regionu, zaznamenává silnou poptávku po zaměstnancích center sdílených podnikových služeb. Speciálně žádaní jsou manažeři lidských zdrojů. Po kandidátech ucházejících se o zaměstnání v těchto centrech se požadují pokročilé jazykové znalostí (němčina, polština, rumunština). Na Slovensku roste také poptávka po obchodních zástupcích se schopnostmi prodávat technické produkty – kandidáti na tyto pozice často potřebují zkušenost tři a více let s příslušným typem práce. Segment bankovnictví a finančních služeb na Slovensku v současnosti zvyšuje zájem o specialisty na obchodování na kapitálových trzích a na služby spojené se správou aktiv.

Polsko

Rovněž na polském trhu práce existuje silná poptávka po pozicích do center sdílených podnikových služeb. V tomto segmentu jsou velmi žádaní uchazeči se znalostmi čínštiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny. Polští uchazeči o zaměstnání nacházejí také mnoho příležitostí v segmentu IT a telekomunikací (speciálně v oblasti lidských zdrojů), a to zejména díky budování lokálních center podpory. Současně existuje silná poptávka po kvalifikovaných odbornících na on-line marketing. Nabírají se prodejní zástupci pro maloobchod (retail) a samostatní účetní a specialisté v bankovnictví a finančních službách.

Maďarsko

Maďarští uchazeči o zaměstnání narážejí zřejmě na nejstrnulejší trh práce v regionu. Zvýšenou poptávku generují opět centra sdílených podnikových služeb, z jazyků je zde výhodou bulharština a estonština. Podniky v Maďarsku však odkládají investice, což zpomalilo růst v segmentu stavebnictví a snížilo poptávku po marketingových specialistech. Z výsledků průzkumu však vyplývá rostoucí poptávka po prodejních zástupcích ve stavebnictví i v zemědělství. Podniky v segmentu průmyslové výroby a zemědělství hledají elektroinženýry s dobrou znalostí angličtiny a němčiny. Roste také poptávka po účetních specialistech, samostatných účetních a specialistech v bankovnictví a finančních službách, dále po všech druzích specialistů na lidské zdroje (personalisté, náboráři, generalisté i manažerské pozice). O společnosti Grafton Employment Group

Byznys je o lidech: lidech, kteří definují podnikání

Společnost Grafton Employment Group má v oboru lidských zdrojů více než 30 let zkušeností. Svým klientům pomáhá najít správné talenty, s jejichž pomocí mohou docílit růstu svých organizací. Součástí Grafton Employment Group jsou značky Grafton Recruitment a SpenglerFox, které pokrývají tři klíčové segmenty oblasti náboru zaměstnanců: personální, střední management a vysoký management. Skupina poskytuje nábor do trvalých pracovních poměrů i na dočasné přidělení přes agenturu. Zabývá se i outsourcingovými službami v Evropě, na Středním východě, v Africe, Rusku a Americe, a to napříč všemi průmyslovými segmenty. V 60 kancelářích v 16 zemích světa působí celkem 700 zaměstnanců. Firma je celoživotním partnerem svých klientů, z nichž někteří patří mezi nejznámější světové značky. Cílem je poskytovat komplexní přístup ke strategiím v oblasti lidských zdrojů, jejich náboru a rozvoje talentů.

O Grafton Recruitment Czech Republic

Grafton Recruitment, s.r.o. byla založena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializuje se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel. Patří rovněž mezi přední poskytovatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměstnanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně nabízí poradenský servis v oblasti lidských zdrojů. Více informací na www.grafton.cz.

  • Připravila: Marta Lipovská
  • PC-politika.cz
  • !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

13-11-2015 13:31 4,293

Politika - související články

Odposloucháno (2)
06.01.2016 12:41
Máme nelidové politiky
06.12.2015 11:53
Na Sibiři pomník rublu
06.12.2015 07:38

0 komentářů

Napsat komentář

G
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.