Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.

Víte o mimořádné pomoci státu?

KvidoKvido Přidáno před 4 lety
Víte o mimořádné pomoci státu?V současné době koronavirusu se mohou lidé ocitnout v problémech s malými příjmy, takže nebudou mít nárok na čtvrtletní dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Nemusí však láteřit, mají možnost požádat o jednorázovou okamžitou pomoc státu.
Vyčetl jsem to na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - mimořádná pomoc. Jde o mimořádnou okamžitou pomoc ( MOP) a týká se všech, kteří vlivem omezení z důvodů koronavirusu - COVID-19 přišli o významnou část svých příjmů.
Pokládám za výhodné a rozumné od vlády to, že během mimořádných opatření nouzového stavu v ČR se nebudou pro nárok a výši MOP detailně zkoumat sociální a majetkové poměry, bude úřadem hodnocen jen příjem a dostupné finanční prostředky, které má žadatel a jeho rodina k dispozici na úhradu nezbytných výdajů. Takže doložíte čestné prohlášení a výpis svých příjmů z banky.
Vstřícné a rozumné je rovněž, že MOP může být poskytnuta v této situaci i vícekrát po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Musí se o ni žadatel ale každý měsíc písemně požádat na předepsaném formuláři, který je na: Mimořádná okamžitá poémoc.
A výhoda třetí: Elektronický formulář je možné mimořádně poslat bez zaručeného elektronického podpisu. Rovněž lze žádost o MOP zaslat v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, nebo také i standardními způsoby, tzn. zasláním prostřednictvím pošty, vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, a také zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo za užití datové schránky.
Kvido 11-04-2020 15:12 2,063

1 komentář

Napsat komentář

G